Защита на личните данни

Събиране и обработка на лични данни

1. Събиране и обработка на лични данни:

Личните данни са информация, която служи за твоята идентификация, т.е. име, телефонен номер, електронен или пощенски адрес. "ЕТ Солунови-92-Гинка Солуновя-Стоян Солунов" не събира лични данни от теб, освен ако ти не ги предоставиш когато се записваш за безплатно обучение. С предоставянето на личните си данни при записване за безплатно обучение, ти се съгласяваш да получаваш съобщения по e-mail относно текущи търговски предложения, промоции, новини и организирането на събития и кампании с маркетингова цел.

2. Използване и съхраняване на личните данни:

"ЕТ Солунови-92-Гинка Солуновя-Стоян Солунов" ще използва личните ти данни единствено за да ти предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с теб и ние няма да продаваме твоите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. "ЕТ Солунови-92-Гинка Солуновя-Стоян Солунов" e длъжна да опазва поверителността на твоите данни и да спазва споразумение за разкриване на поверителна информация.

3. Свобода на избора:

Ти контролираш информацията, която предоставяш на "ЕТ Солунови-92-Гинка Солуновя-Стоян Солунов" за себе си. Можеш да коригираш данните си и винаги, когато желаеш можеш да прекратиш абонамента си самостоятелно по всяко време, като кликнеш на бутона "Unsubscribe" в долната част на всеки имейл.

4. Сигурност

"ЕТ Солунови-92-Гинка Солуновя-Стоян Солунов" отдава голямо значение на осигуряването на сигурността на личните ти данни. Твоите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.

5. Непълнолетни лица

"ЕТ Солунови-92-Гинка Солуновя-Стоян Солунов" съветва всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в Интернет. Непълнолетните не трябва да предават лични данни без разрешението на своите родители или настойници. . "ЕТ Солунови-92-Гинка Солуновя-Стоян Солунов" никога няма да събира лични данни, ако знае, че са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни без разрешение.

6. Уведомление за промени

Всички промени на нашата политика за защита на личните данни ще бъдат оповестявани в изявлението за поверителност, на главната страница и на други места, каквито сметнем за подходящи.

«Самостоятелни стаи Орхидея - Сандански★★»
Ви пожелава приятен и незабравим престой в слънчевия гр. Сандански!